Řešení prodejen v centru

Řešení urbanistické

Pivovar Regent

Komenského park

Dukelská ulice

Školy u Komenského parku

Okolí autobusového nádraží

Bydlení u Aurory

Bydlení u Břilic

Okolí SŠ rybářská

Obce spadající pod Třeboň

Nové lázeňství v Třeboni

Třeboň je podle našeho názoru lázeňské město s velkým potenciálem. Ten je však podle našeho názoru ukryt v odlišném přístupu a inovativních myšlenkách a stavbách, které přivedou specifické klienty. Myslíme si, že republika je pokryta mnoha podobnými wellness centry, ale také lázněmi které již určitým lidem nemohou přinést nic nového. Proto je třeba (a platí to i o každé lidské práci a snažení) přinést něco inovativního, co bude vycházet z místa, co  přinese nový trend, myšlenku a bude se jednat o unikátní, jedinečný přístup a také stavbu. Před tímto textem je vhodné přečíst text Lázně Berta  (pro více informací klikněte zde), a také především text Studánka u sv. Víta (Pro více informací o studánce u sv. Víta klikněte zde)- ten řeší problematiku vyprázdněnosti dnešního lázeňství ve městě Třeboň, jako důsledek nepochopení podstaty slova a samotné historie Lázeňství. Po seznámení se s těmito texty by mělo být vše již výrazně jasnější.

Je důležité mít styl a distancovat se od stále stejných a podprůměrných přístupů a stavění. To vše působí až omrzujícím dojmem. Je jasné, že dnešní zákaznice jsou spokojeny. Ale člověk je spokojen do té doby, než pozná něco víc. Není možné přicházet se stále stejným řešením. Tato stále stejná průměrná řešení a stejná průměrná architektura zpívá stále stejnou průměrnou písničku. Proto je do budoucna důležité lázně nějakým způsobem směřovat a odlišovat od lázní ostatních jak u nás, tak ve světě. Jen tímto způsobem se zajistí jejich budoucnost.

Je  též velmi důležité, aby platila věta Lázně a město jedno jsou. Ta dnes v žádném případě neplatí. Z architektonického pohledu neplatí například v propojenosti lázní s cestami pro pěší, možností korzování kolem Zlaté stoky (pro více informací o řešení prostoru kolem Zlaté stoky klikněte zdea kolem Světa (pro více informací o řešení prostoru kolem rybníka Svět klikněte zde). Neplatí ani v přístupu Lázní Berta, které město vidí jako svoji konkurenci. Lázně Berta dnes stojí o klienty, kteří jsou uzavřeni v objektu.  To však není možné tolerovat vzhledem k městu a krajině, které jsou podstatou lázeňství v Třeboni. Podstata Třeboně a jeho lázní je totiž v promenádách krajinou, kolem Zlaté stoky, kolem rybníků Svět a Opatovický a samozřejmě historickým městem a skrze parky. Město tedy musí být naprosto provázáno s lázněmi. To je primárně důležité pro jeho rozvoj. A zdá se to být důležitější než drobné za kafe v lázeňské restauraci Harmonie. Tento přístup musí být změněn!

Problematikou Lázní Berta a Lázní Aurora by se měl podle našeho názoru zabývat nezávislý auditor, který bude hodnotit jejich dnešní přístup, schopnosti a fungování. Také doporučujeme vedení města, aby obě tyto lázně stejně tak, jako to doporučujeme u Městského úřadu, byly podrobeny detailnímu zkoumání klientského chování díky tzv. "inkognito klientům". Ti jediní mohou prověřit chování, a také celkovou logiku poskytované péče směrem k lázeňským hostům.

Pokud se však vrátíme k podstatě tohoto článku, ta se nalézá podle našeho názoru v představení nových možností lázeňské péče a lázeňství v Třeboni a to jak současných, tak i nově plánovaných. Tento článek také velmi apeluje na provázanost těchto lázní a města a též na jejich výraznou  odlišnost vůči sobě samým. Tedy v rozdílných přístupech, logice a myšlence. Ta musí u každých lázní být vždy jiná, a tedy zaměřená na jiného klienta, na jinou cílovou skupinu.


Konkrétně tedy:


Lázně Berta

Před tímto textem je třeba přečíst text o Lázních Berta, kde je vše dopodrobna vysvětleno. Pro více informací o Lázních Berta klikněte zde.

Proměna Lázní Berta by měla být velmi razantní, zaměření by mělo být na klienty, kteří chtějí procházet město a s městem jsou spjati, chtějí navštěvovat kulturní instituce. Tyto lázně tedy budou zaměřeny například na klienta, který přijede do Třeboně také kvůli výstavě neboli "festivalu" současného vizuálního umění. Více o tomto festivalu v textu věnujícímu se jednotlivým novým akcím. Pro více informací o festivalu klikněte zde.

 

Lázně Aurora

Před tímto textem je třeba přečíst text o Lázních Aurora, kde je vše vysvětleno. Pro více informací o Lázních Aurora klikněte zde.

Tyto lázně jsou i do budoucna plánovány jako spíše spjaté s aktivitami sportu, cyklistiky, pro wellness pobyt a s profesionální lázeňskou péčí v pro Auroru tradičních prosvětlených lázeňských prostorech. Také by bylo vhodné přemýšlet o možném rozšíření nabídky o kosmetickou medicínu a péči po kosmetické medicíně.

 

Bezpalcova Lázeň

Před tímto textem je třeba přečíst text o Bezpalcově Lázni, kde je vše vysvětleno. Pro více informací o Bezpalcově lázni klikněte zde.

Mělo by se jednat o nové lázně v majetku města, spjaté s přírodou a vodní hladinou Opatovického rybníka. Zaměření by bylo zcela výrazně na přírodu a krajinu. Lázně by byly velice provázány s ústavem AV a také s CHKO, léčba by probíhala především pomocí řasy Chlorela. Zde je třeba si též uvědomit provázání na Dům krajiny a přírody Třeboňska a jeho aktivity směřující k možnostem poznávání krajiny a přírody Třeboňska, a také na Institut Rybníkářství a rybářství.  Pro více informací o nových institucích klikněte zde.        

 

Lázně Nový dvůr

Před tímto textem je třeba přečíst text o areálu Nový dvůr, kde je vše vysvětleno. Pro více informací o Novém dvoru klikněte zde.

Bude se jednat o lázně soukromé, zaměřené na duchovní stránku- na budhismus. Lázně by měly být zcela prvotřídními lázněmi na nejvyšší možné úrovni. Tomu také odpovídají úžasné prostory bývalých stájí.

 

Lázně Regent

Před tímto textem je třeba přečíst text o objektu Pivovaru, kde je vše vysvětleno. Pro více informací o pivovaru Regent klikněte zde.

Opět se v budoucnu bude jednat o soukromý počin. Pivovar Regent disponuje úžasnými prostory, které mohou díky pivním koupelím rozšířit lázeňskou péči ve městě o tento další přístup. Zde je důležité si uvědomit možné provázání s tzv. Schwarzenberským okruhem po typické Schwarzenberské architektuře. Pro více informací o tomto turistickém okruhu klikněte zde.


 

Idea je tedy taková, že budou čtyři (svoji atmosférou a provedením velmi specifické menší- avšak vždy autentické) lázně a jedny budou více léčebným domem, který dnes dobře funguje - Aurora.

Podle našeho názoru se tedy budoucnost Třeboně i jako lázeňského města dá podpořit výrazným provázáním lázní, kultury, akcí a turistiky. Prostě celé logiky města a jeho možností.  Například: Milovníci přírody, kteří přijedou do nových Bezpalcových lázní, které se věnují alternativní přírodní léčbě. Zde se mohou koupat například v řase Chlorella. Také se zajímají o krajinu a soužití s přírodou. Automaticky navštíví instituci Dům krajiny a přírody, který pořádá různé výstavy a přednášky, ale také exkurze. Na kolech projedou všechny zajímavé oblasti CHKO. S Fondem pro vydru půjdou pozorovat faunu a navštíví v rámci exkurze AV- Botanický ústav a AV- Mikrobiologický ústav.....

Podobně  se následující provázání musí vytvořit i u lidí zajímajících se o současné vizuální umění, u milovníků historie, u aktivních sportujících lidí, rybářů atd.  V tomto provázání je podle našeho názoru ukryta velká hodnota.

Zobrazit místo promenáda, spojnice lázní na větší mapě

Zobrazit místo Lázně Berta- promenáda kolem Zlaté stoky na větší mapě


Zobrazit místo okolí Světa na větší mapě
Comments